De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Nederland

In de nationale kwalificatieraamwerken worden de graden en diploma’s beschreven die binnen het hoger onderwijs in dat land kunnen worden behaald. Om de nationale raamwerken onderling te kunnen vergelijken, is het Europese kwalificatieraamwerk voor de Europese hogeronderwijsruimte opgesteld. Het Nederlandse kwalificatieraamwerk hoger onderwijs is compatibel verklaard met het overkoepelende Europese kwalificatieraamwerk (zie Kaders/documenten).

De certificering van het Nederlandse kwalificatieraamwerk is gepubliceerd op de Bologna- en ENIC-NARIC-website. Nederland behoorde tot de eerste zes landen die dit traject hebben afgerond.

De hogeronderwijskwalificaties voor Nederland bestaan evenals het Europese raamwerk uit drie niveaus, te weten bachelorprogramma's, masterprogramma's en doctorates. De kwalificaties en de daaruit voortvloeiende aantoonbare onderwijsresultaten zijn afgestemd op de al bekende Dublin Descriptoren (zie Kaders/documenten), die per cyclus de onderwijsresultaten in termen van kennis, vaardigheden en bekwaamheden beschrijven en waarmee de vergelijkbaarheid van het hogeronderwijssysteem nationaal en internationaal wordt vergroot. 

Kaders/documenten

Zie blok gerelateerde zaken: Dublin Descriptoren/Dublin Descriptors; Framework for Qualifications of the European Higher Education Area (Europees kwalificatieraamwerk); NQF Dutch National Qualifications Framework (Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs); NQF Dutch Terms of Reference; NQF Dutch Report verification committee; Samenvatting Nederlands Nationaal Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs

Meer informatie

Nationaal Coördinatiepunt NQF 
NVAO contactpersoon: Mark Frederiks, beleidsmedewerker Internationalisering