De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Nederland

EQF - NLQF niveaus

In de kwalificatieraamwerken worden de graden en diploma’s beschreven die binnen het hoger onderwijs kunnen worden behaald. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs (zie Kaders/documenten) bestaat uit drie niveaus, te weten bachelor- en masterprogramma's en doctorates. De kwalificaties en de daaruit voortvloeiende aantoonbare onderwijsresultaten zijn afgestemd op de Dublin Descriptoren (zie Kaders/documenten), die per cyclus de onderwijsresultaten in termen van kennis, vaardigheden en bekwaamheden beschrijven.

Om de nationale raamwerken onderling te kunnen vergelijken, is het Europese kwalificatieraamwerk voor de Europese hogeronderwijsruimte opgesteld. 

Het Nederlandse kwalificatieraamwerk hoger onderwijs is compatibel verklaard met het overkoepelende Europese kwalificatieraamwerk (zie Kaders/documenten). De certificering van het Nederlandse kwalificatieraamwerk is gepubliceerd op de Bologna- en ENIC-NARIC-website

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. Schematisch overzicht

Meer informatie

Nationaal Coördinatiepunt NQF 
NVAO contactpersoon: René Hageman, afdelingshoofd Afdeling Nederland