De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Toets nieuwe opleiding

Vlaanderen voert een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg, bestaande uit een instellingsreview, een reviewtrail op de regie van de kwaliteitsborging van de opleidingen en accreditatie voor een welomschreven groep van opleidingen. In dit stelsel worden opleidingen die als nieuw erkend dienen te worden nog steeds extern beoordeeld en geaccrediteerd.

Binnen de hogescholen en de universiteiten is een moratorium op nieuwe opleidingen afgesproken voor de academiejaren 2014-2016. Dit wil zeggen dat geen nieuwe bachelor- of masteropleidingen zullen worden geprogrammeerd. Dit moratorium is opgenomen in het voorstel van onderwijsdecreet XXV dat in parlementaire behandeling is. Nieuwe postinitiële opleidingen (bachelor-na-bachelor- en master-na-masteropleidingen) en nieuwe taalvarianten van bestaande opleidingen blijven mogelijk.

Het stelsel krijgt na afronding van de instellingsreviews een grondige evaluatie en dit bepaalt in 2018 de opzet van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs vanaf 2020.

Procedure

De NVAO behandelt de toets nieuwe opleiding binnen een ordetermijn van vier maanden. Na ontvangst van het ontwerp van toetsingsrapport van de NVAO kan de instelling bezwaar formuleren (zie onder) of bij een negatief toetsingsrapport de aanvraag intrekken. In het laatste geval kan de instelling een hernieuwde aanvraag indienen binnen zestig kalenderdagen nadat het negatief toetsingsrapport is ontvangen, met behoud van het positieve besluit doelmatigheid.

Na een positief NVAO-besluit en na erkenning door de Vlaamse regering wordt de nieuwe opleiding opgenomen in het Hogeronderwijsregister (HOR) en kan ze van start gaan.

Termijn

De nieuwe opleiding wordt geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het tweede academiejaar volgend op het einde van het academiejaar waarin voor de eerste maal de voor de nieuwe opleiding bepaalde studieomvang geheel doorlopen werd (= studieduur + 2 jaar).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

Een aanvraag wordt ingediend overeenkomstig de vormvereisten zoals bepaald in het reglement vormvereisten (zie blok gerelateerde zaken).

  • binnen 15 kalenderdagen na ontvangst positief besluit macrodoelmatigheid van Commissie Hoger Onderwijs
  • hernieuwde aanvraag binnen 60 kalenderdagen na ontvangst negatief toetsingsrapport met behoud positief besluit macrodoelmatigheid
  • via e-mailadres aanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen nadat betaling heeft plaatsgevonden. De NVAO kan u een betalingsverzoek sturen (graag aangeven bij uw aanvraag). U kunt het verschuldigde bedrag, met vermelding van de naam, graad en kwalificatie van de nieuwe opleiding, overschrijven naar:
Bank: KBC Bank
Rekeningnummer: 733-0292973-63
IBAN: BE40 7330 2929 7363
BIC: KREDBEBB
Rekeninghouder: NVAO, Parkstraat 28, 2514 JK Den Haag, Nederland

Tarief

Alle tarieven vindt u op de tariefpagina. Er zijn geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kwaliteitskenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het separaat beoordelen van een bijzonder kwaliteitskenmerk is kostendekkend.

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. Indien de NVAO de aanvraag niet ontvankelijk verklaart, wordt het bedrag teruggestort. Wanneer bij een toets nieuwe opleiding de instelling de aanvraag (tijdelijk) terugtrekt, wordt een gedeelte van het bedrag teruggestort, voor zover de commissie van deskundigen nog geen werkzaamheden heeft verricht. Bij herindiening is het tarief opnieuw verschuldigd.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Dagmar Provijn, beleidsmedewerker Afdeling Vlaanderen

Bezwaarprocedure
Wetgeving