De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

HBO5 (omvorming)

Het hoger beroepsonderwijs of HBO5 omvat opleidingen op het niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Het hoger beroepsonderwijs maakt daarmee de onderwijsladder tussen het secundair en het professionele bachelor niveau compleet, waarbij de onderwijskwalificaties op niveau 5 voorbereiden op het uitoefenen van een beroep. In het kader van de oriëntatie richting hoger onderwijs en het verbreden van de keuze na het secundair onderwijs nemen de HBO5-opleidingen een belangrijke en essentiële positie in.

Het hoger beroepsonderwijs op kwalificatieniveau 5 wordt vandaag (2018) door de samenwerkingsverbanden georganiseerd. Het aanbod aan HBO5-opleidingen dat nu nog in de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) bestaat, krijgt vanaf het academiejaar 2019-2020 een plaats in de Vlaamse hogescholen als graduaatsopleidingen. Om dit goed voor te bereiden moeten de opleidingen met onderwijskwalificatie op niveau 5 zich omvormen en een ‘Toets Nieuwe Opleiding’ (TNO) doorlopen bij de NVAO. Daartoe ontwikkelde de NVAO een beoordelingskader. De onderwijskwalificaties waarvoor nog geen verwante beroepskwalificatie zijn erkend dienen een tussentijdse actualisatie van de domeinspecifieke leerresultaten te doorlopen en worden nadien nog omgevormd. Ten laatste op 1 september 2019 zijn alle bestaande HBO5-opleidingen ofwel omgevormd, ofwel geactualiseerd.

Procedure

De NVAO behandelt de toets nieuwe opleiding binnen een ordetermijn van 4 maanden. Na ontvangst van het ontwerp van toetsingsrapport van de NVAO kan het samenwerkingsverband bezwaar formuleren (zie onder) of bij een negatief toetsingsrapport de aanvraag intrekken. In het laatste geval kan het samenwerkingsverband een hernieuwde aanvraag indienen.

Na een positief NVAO-besluit en na erkenning door de Vlaamse regering wordt de nieuwe (omgevormde) opleiding opgenomen in een register van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en kan ze als nieuwe (omgevormde) graduaatsopleiding worden aangeboden.

Kaders/documenten

Na een eerste goedkeuring en advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 28 april 2017 het kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding (Omvorming) definitief goed.

Het kader beschrijft welke kwaliteitswaarborgen aanwezig moeten zijn. Zo kan een nieuwe (omgevormde) opleiding pas worden erkend als er voldoende duidelijkheid is over wat de opleiding beoogt, hoe de opleiding dit wil realiseren, hoe de opleiding zal evalueren of de beoogde leerresultaten bereikt zijn en hoe ze de interne kwaliteitszorg organiseren. Bij voorliggend kader is geopteerd om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het Kader Toets Nieuwe Opleiding voor de bachelor- en masteropleidingen.

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

Het samenwerkingsverband dient een aanvraag voor de toetsing van de nieuwe (omgevormde) opleiding in bij de NVAO.

  • uiterlijk op 30 november voor 2017, en uiterlijk op 31 mei of 30 november voor 2018.
  • hernieuwde aanvraag indienen binnen 60 kalenderdagen na intrekking van de initiële aanvraag.
  • via e-mailadres aanvraag@nvao.net (max. 40 Mb).

Tarief

Het indienen van een aanvraag voor de toetsing van een nieuwe (omgevormde) graduaatsopleiding impliceert geen kosten voor het samenwerkingsverband en/of de betrokken opleidingen.

Meer informatie

Voor algemene vragen: raadpleeg de vraagbaak Toets Nieuwe HBO5-Opleiding (Omvorming). Bij specifieke vragen neemt u contact op met de NVAO-procescoördinator die uw aanvraag behandelt.

NVAO contactpersoon: Pieter Soete, beleidsmedewerker Afdeling Vlaanderen

Bezwaarprocedure
Wetgeving