De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Erkenning nieuwe instelling

Een registratie door de Vlaamse regering van een instelling voor hoger onderwijs wordt alleen toegekend wanneer ten minste één opleiding de toets nieuwe opleiding door de NVAO met positief gevolg heeft ondergaan. Een buitenlandse instelling moet ook in het land waar haar hoofdzetel is gevestigd zijn erkend door de bevoegde overheid. De instelling dient dit te kunnen aantonen aan de NVAO bij de aanvraag voor de toets nieuwe opleiding.

De aanvragende instelling toont na een positieve toets nieuwe opleiding door middel van een bij de Vlaamse overheid in te dienen registratiedossier aan dat zij beschikt over een:

  1. bestuursstructuur die voldoende organisatorisch is uitgebouwd om de ingeschreven studenten toe te laten hun opleiding te voltooien; 
  2. financiële structuur die de ingeschreven studenten toelaat hun opleiding te voltooien;  
  3. voldoende aangepaste infrastructuur voor het aanbieden van hoger onderwijs.

Daarnaast omvat dit registratiedossier ten minste:

  1. de statuten van de instelling;
  2. een beschrijving van de bestuursstructuur;
  3. een financieel plan;
  4. een overeenkomst met een andere binnenlandse of buitenlandse instelling, die door de respectievelijke overheid erkend is voor hoger onderwijs en die de betreffende opleiding kan aanbieden. Deze overeenkomst betreft de wijze waarop de ingeschreven studenten hun opleiding kunnen voltooien.

De Vlaamse Regering beslist over de registratie binnen een termijn van dertig kalenderdagen die ingaat de dag na deze van ontvangst van het toetsingsrapport van de NVAO. Het besluit treedt in werking met ingang van de bekendmaking ervan aan de instelling.

Alle erkende instellingen worden opgenomen in het Hogeronderwijsregister (HOR). Bij registratie wordt de NVAO op de hoogte gebracht. De registratie vervalt van rechtswege wanneer gedurende twee jaar geen geaccrediteerde of nieuwe opleiding aangeboden wordt.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Axel Aerden, directeur Afdeling Vlaanderen