De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Afronding gefaseerde invoer hbo-titulatuur (70%-regeling)

Op 17 juli 2018 stelde de NVAO vast dat nagenoeg alle clusters van hbo-opleidingen de 70%-grens voor de nieuwe hbo-titulatuur hebben bereikt. Er zijn twee clusters die deze grens in het komende jaar bereiken. Voor deze twee clusters wordt coulance toegepast, omdat het een zeer klein aantal opleidingen betreft en om tegemoet te kunnen komen aan het verstrekken van rechtsgelijkheid voor de studenten en duidelijkheid aan alle betrokkenen. Hiermee is de gefaseerde invoer van de nieuwe hbo-titulatuur afgerond. 

De nieuwe hbo-titulatuur werd sinds januari 2014 met de Wet kwaliteit in verscheidenheid gefaseerd ingevoerd: een groep opleidingen ('cluster') kon de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ verstrekken wanneer 70% van de opleidingen in het desbetreffende cluster sinds 1 januari 2012 was geaccrediteerd (de '70%-regeling'). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had daartoe een Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs vastgelegd waarin naast de ‘of Arts’ en ‘of Science’ ook andere internationaal gangbare toevoegingen aan de graad waren opgenomen. 

De NVAO heeft sinds 2014 maandelijks een lijst gepubliceerd van de clusters met bijbehorende opleidingen die de nieuwe titulatuur konden verstrekken. Nu alle clusters de 70%-grens hebben bereikt, kunnen de clusters de graadtoevoeging uit de Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs hanteren. Instellingen kunnen deze toevoeging aan de graad in het CROHO registreren door gebruik te maken van a-CROHO. Er geldt hierop een uitzondering: lees verder.

De te downloaden overzichtslijsten zijn geactualiseerd.