De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Klachten Vlaanderen

Voor materiële vergissingen geldt een flexibele procedure waarbij de fout/vergissing wordt rechtgezet. Deze procedure dient verankerd te zijn in het onderwijs- en examenreglement (OER). De aanpak van onregelmatigheden bestaat uit twee fasen. Eerst is er een interne beroepsprocedure en wanneer deze is uitgeput, kan je in extern beroep gaan (zie onder).

De beslissing van de interne beroepsprocedure wordt aan de student bekend gemaakt. De klacht wordt onontvankelijk verklaard of er volgt een gemotiveerde bevestiging of herziening.

Extern beroep

Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen kan je in extern beroep gaan wanneer je - na een interne beroepsprocedure - vindt dat de instelling een onrechtmatige studievoortgangsbeslissing heeft genomen.

De Raad kan een beroep afwijzen op grond van onontvankelijkheid en/of ongegrondheid en ze kan een onrechtmatig genomen studievoortgangsbeslissing vernietigen en de nodige voorlopige herstelmaatregelen bevelen. De Raad stelt zich dus niet in de plaats van de examencommissie.