De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederland

Het hoger onderwijs in Nederland wordt aangeboden door hogescholen, universiteiten en 'rechtspersonen voor hoger onderwijs' (door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende private instellingen en organisaties die geaccrediteerde opleidingen verzorgen). Er zijn ook private instellingen en organisaties die geen 'rechtspersoon voor hoger onderwijs' zijn en wel opleidingen en/of trainingen verzorgen; deze worden niet door de NVAO geaccrediteerd:

  • universiteiten verzorgen wetenschappelijk onderwijs (wo) en verrichten wetenschappelijk onderzoek. Nederland heeft 13 onderzoeksuniversiteiten en een open universiteit waar hoogwaardig onderwijs en onderzoek wordt geboden. Er zijn drie technische universiteiten, de andere negen onderzoeksuniversiteiten zijn breed georiënteerd. Er zijn acht universitaire medische centra. Tot slot zijn er vier bekostigde levensbeschouwelijke universiteiten, zie informatie Vereniging van Universiteiten (VSNU);
  • hogescholen verzorgen hoger beroepsonderwijs (hbo). Hbo-opleidingen leiden in beginsel op voor een beroep. Twee van de drie studenten in het hoger onderwijs volgen een hbo-opleiding. Er zijn 37 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland, zie informatie Vereniging Hogescholen (VH). Er zijn daarnaast particuliere hogescholen, zie informatie Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Het Nederlands hoger onderwijssysteem kent de bachelor, de master en het doctoraat (zie Kwalificatieraamwerk Nederland / Brochure Nuffic Onderwijssysteem Nederland). Hiermee sluit Nederland aan op de Europese ontwikkelingen. Daarnaast kunnen studenten na een hbo-bacheloropleiding of wo-bachelor-/masteropleiding een postinitiële masteropleiding volgen wanneer ze enige jaren werkervaring hebben opgedaan.

De in Nederland wettelijk erkende hogeronderwijsopleidingen en -instellingen (universiteiten, hogescholen en door de overheid erkende rechtspersonen voor hoger onderwijs) zijn geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kaders/documenten

Zie blok gerelateerde zaken: Structure of the European Education Systems

NVAO-databank beoordeelde opleidingen
Overzichtlijsten bijzondere kwaliteitsbeoordelingen Nederland