De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Internationale diplomawaardering

De NVAO heeft geen taak op het gebied van het erkennen en waarderen van Nederlandse, Vlaamse en internationale diploma's. Voor informatie kunt u met onderstaande organisaties contact opnemen.

NVAO can not recognize and appreciate Dutch, Flemish and international diplomas. For information please contact the following organisations:

Nederland

Instellingen: Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs (NUFFIC)

Particulieren/bedrijven:

Buitenlands diploma voor Nederland
Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW)
Postbus 7338
2701 AH Zoetermeer
website

Nederlands diploma voor buitenland
Nuffic
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
website

Diploma's/titels behaald voor 2002

De NVAO adviseert contact op te nemen met de instelling waar de opleiding is gevolgd (of met de rechtsopvolger, zie Hogescholenstamboom Nederland als download onderaan deze pagina) om een uitspraak te krijgen met welk huidig hoger onderwijsdiploma uw diploma/getuigschrift overeenkomt. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: burgervragen@minocw.nl

Lees ook: Diplomaregister

Vlaanderen

Internationale diplomawaardering:
National Academic Recognition Information Centre Flanders (NARIC Vlaanderen)
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw - Toren C - 2de verdieping
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T +32 2 553 1700
website

Nederland-Vlaanderen

Nederland en Vlaanderen erkennen elkaars bachelor- en masteropleidingen (Protocol tot wijziging van het Verdrag, artikel 11 tussen Nederland en Vlaanderen d.d. 16 januari 2013). Dit Verdrag geldt op dit punt boven het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van een instelling (bijkomende toelatingseisen blijven wel gelden).

Benelux

De vijf ministers bevoegd voor hoger onderwijs voor België, Nederland en Luxemburg hebben in januari 2018 een akkoord gesloten over de automatische wederzijdse erkenning van het diploma van Associate degree/HBO5 en PhD in de Benelux. Die afspraak bestond al sinds 2015 voor bachelor- en masterdiploma’s. De Benelux is de enige regio binnen Europa waar deze automatische erkenning een feit is.

Internationaal

Erkenningsautoreiten met informatie over erkende instellingen en opleidingen in het buitenland  
Informatie over internationale diploma mills