De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Overzichtsrapport Instellingsreviews 2017

Deze overzichtsrapportage is tot stand gekomen naar aanleiding van de instellingsreviews uitgevoerd aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen in de periode november 2015 tot mei 2017. In deze instellingsreview wordt de kwaliteit van het onderwijsbeleid getoetst door een onafhankelijke reviewcommissie (verder: de commissie) aan de hand van NVAO’s Kader Instellingsreview – Vlaanderen 2015-2017. De instellingen kregen in combinatie met de instellingsreview de mogelijkheid om zelf een regie te voeren op de borging van de opleidingskwaliteit. De Kwaliteitscode – Vlaanderen 2015-2017 bepaalt de algemene uitgangspunten voor deze regie en de verantwoording erover. Elke commissie bracht naast haar beoordeling in het kader van de instellingsreview ook een advies uit over de ontwikkelde regie.

De overzichtsrapportage is gericht op een breed publiek en schetst een algemeen beeld waarin de bevindingen van de commissies van alle instellingsreviews thematisch en in samenhang worden besproken. Naast dit rapport is er voor elke instelling een evaluatierapport en een adviesrapport opgesteld.