De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Tarieven Vlaanderen

De tarieven worden per ministerieel besluit vastgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs. Over de tarieven is geen BTW verschuldigd.

Tarieven 2018

 

In euro

Instellingsreview 2015-2017

42.500

Accreditatie bestaande opleiding

500

Toets nieuwe opleiding bach/master ambtshalve geregistreerde instellingen

10.000

Toets nieuwe opleiding bach/master geregistreerde instellingen

20.000

Toets nieuwe opleiding nieuwe HBO5-opleiding*                5.000
Toets nieuwe opleiding omvorming bestaande HBO5-opleiding**                gratis

Joint degree bestaande opleiding (per aanvrager)

500

Joint degree nieuwe opleiding

5.000

Overige beoordelingen

 

Bijzonder kenmerk (bij reguliere beoordeling)

-

Bijzonder kenmerk (separate beoordeling) kostendekkend

Domeinspecifieke leerresultaten (DLR)

-

ECA Certificate for Quality in Internationalisation (opleiding/instelling)         800/2.000

Wijziging studieomvang

2.500

* zoals vermeld in artikel 21 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het se-n-se en het hoger beroepsonderwijsBij afwijkende procedures gelden andere tarieven. 
** zoals vermeld in artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het se-n-se en het hoger beroepsonderwijsBij afwijkende procedures gelden andere tarieven.

Indien de NVAO de aanvraag niet ontvankelijk verklaart of wanneer een instelling een aanvraag (tijdelijk) terugtrekt wordt veelal een deel van het bedrag teruggestort. Voor meer informatie zie MB Tarieven Vlaanderen hieronder.