De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Pilot instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

In de pilot instellingsaccreditatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verkrijgen de geselecteerde instellingen instellingsaccreditatie en kunnen zij hun opleidingen voor een lichtere opleidingsaccreditatie voordragen aan de NVAO.

De instellingen dienen de aanvraag voor deelname in bij het ministerie van OCW. OCW legt de aanvragen ter toetsing voor aan de NVAO. De NVAO adviseert de minister over de toelating van de instellingen tot het experiment. 

Bij de deelnemende instellingen beoordeelt de NVAO beoordeelt de kwaliteitsaspecten I (beperkt kader: standaarden 1 en 4; uitgebreid kader: standaarden 1 en 11). De deelnemende instelling beoordeelt zelf de kwaliteitsaspecten II (beperkt kader: standaarden 2 en 3; uitgebreid kader: standaarden 2 tot en met 10).

De criteria en procedures voor het advies van de NVAO en de beoordeling van de kwaliteitsaspecten zijn opgenomen in de Nadere uitwerking beoordeling opleiding met lichtere opleidingsaccreditatie (zie Kaders/documenten).

Termijn

De accreditatietermijn voor een bestaande opleiding duurt maximaal zes jaar. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van accreditatie voor beperkte duur van maximaal twee jaar ("onder voorwaarden"). 

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • aanmelding experiment: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Hoger Onderwijs, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag
  • accreditatie NVAO: via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 2 exemplaren van aanvraagdossier

Tarief

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor een lichtere opleidingsaccreditatie 850 euro. 

Bij overige/afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Irma Franssen, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Bezwaarprocedure 
Wetgeving