De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Internationalisering

In de open economie van Vlaanderen is het vanzelfsprekend dat afgestudeerden van hogeronderwijsopleidingen beschikken over de competenties om in een internationale en multiculturele omgeving te functioneren. Opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van internationalisering laten erkennen door middel van het "bijzonder kwaliteitskenmerk internationalisering".

European Certificate for Quality in Internationalisation

In februari 2015 heeft het European Consortium for Accreditation (ECA) tijdens een conferentie in Parijs de eerste Europese internationaliseringscertificaten uitgereikt. Het Certificate for Quality in Internationalisation is vergelijkbaar met het Nederlandse bijzonder kenmerk Internationalisering. De NVAO heeft hiervoor via het project Certificate for the Quality of Internationalisation (CeQulnt) een toetsingskader ontwikkeld en een A Guide to Assessing the Quality of Internationalisation.  

New Internationalisation Platform

In februari 2015 is het Europese Internationalisation Platform geintroduceerd voor het uitwisselen van good practices. Instellingen kunnen op dit platform ervaringen op het gebied van internationalisering uitwisselen. Het Good Practices in Internationalisation Platform (GPIP) van de NVAO is hierin opgegaan. 

Kaders/documenten

Zie blok gerelateerde zaken: Framework for the Assessment of Internationalisation

Tarief

In 2015 zijn er geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kwaliteitskenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het separaat beoordelen van een bijzonder kwaliteitskenmerk is kostendekkend.

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. Indien de NVAO de aanvraag niet ontvankelijk verklaart, wordt het bedrag teruggestort. 

Meer informatie

NVAO contactpersoon Internationalisering: Mark Frederiks

Aanvraag indienen

Vlaamse hogeronderwijsinstellingen kunnen het bijzonder kwaliteitskenmerk internationalisering aanvragen bij de instellingsreview en/of de opleidingsaccreditatie.

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzondere kwaliteitskenmerken