De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Vlaanderen

Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel vormt een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg. Dit stelsel bestaat uit vier belangrijke onderdelen:

  • de toets nieuwe opleiding waarin alle nog niet aangeboden opleidingen van alle hogeronderwijsinstellingen beoordeeld worden;
  • de opleidingsbeoordeling (leidend tot accreditatie) van een welomschreven groep van opleidingen van universiteiten en hogescholen en van alle opleidingen van de andere hogeronderwijsinstellingen; en
  • de beoordeling van de wijze waarop universiteiten en hogescholen instaan voor de kwaliteit van hun opleidingen (i.e. de regie voeren van de kwaliteitsborging van de opleidingen);
  • de instellingsreview waarin de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een universiteit of hogeschool getoetst wordt.

Dit kwaliteitszorgstelsel is gestart in 2015 en had als doel de autonomie van de instellingen op fundamenteel niveau te versterken. Het biedt vooral de universiteiten en hogescholen de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor het eigen kwaliteitsbeleid te staven.

Alle NVAO-procedures vinden hun grondslag in beoordelingskaders.
Op het Hogeronderwijsregister publiceert de NVAO de erkende instellingen en opleidingen in opdracht van de Vlaamse overheid.

Naast bovenstaande beoordelingstaken heeft de NVAO voor Vlaanderen nog aanvullende beoordelingstaken: