De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

Het concept-Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 (Kader 2018) ligt sinds 12 oktober 2018 ter behandeling voor bij de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het Kader 2018 is ontwikkeld ter gelegenheid van de invoering van de Wet accreditatie op maat en vervangt bij de inwerkingtreding van de wet per 1 februari 2019 het huidige beoordelingskader (Kader 2016) via een overgangsregeling.

Overgangsregeling

Sinds 20 november 2018 is een overgangsregeling van kracht (zie rechterzijde pagina).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. 

Het (concept-)Kader 2018 ligt nu voor bij de Tweede Kamer om te worden besproken. Het Kader 2018 kan nog wijzigen voor de inwerkingtreding van de Wet accreditatie op maat per 1 februari 2019. Op de NVAO-website vermelden we straks de laatste stand van zaken.

Informatie

U kunt via e-mail vragen en opmerkingen over het (concept)kader 2018 aan ons doorgeven.