De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Accreditatiestelsel verhoogt kwaliteitsbewustzijn Nederlands hoger onderwijs

Het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs over het stelsel van kwaliteitszorg 'De opleidingsaccreditatie in het hoger onderwijs' (zie download) bevestigt dat het accreditatiestelsel voor opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs goed functioneert. De kwaliteit van de Nederlandse hogeronderwijsopleidingen is gewaarborgd. Studenten ontvangen een diploma van hun hogeschool of universiteit dat internationaal van waarde is.

Anne Flierman, NVAO voorzitter: ‘Wij zijn blij met de positieve conclusies van de Inspectie over het accreditatiestelsel en de reactie van minister Van Engelshoven daarop. De conclusie dat het Nederlandse accreditatiestelsel het kwaliteitsbewustzijn binnen de hogescholen en universiteiten verhoogt en opleidingen stimuleert om zich steeds verder te verbeteren, komt overeen met onze ervaringen. Het open karakter van ons beoordelingskader bevordert het inhoudelijke gesprek over de kwaliteit van het onderwijs.’ 

In de brief 'Tussentijdse bevindingen evaluatie accreditatiestelsel' die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 22 december 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, stelt zij verdere verbeteringen van het stelsel voor die de NVAO onderschrijft en ook zelf heeft bepleit. Het laten vervallen van het gedifferentieerde oordeel, het bevorderen van de consistentie via de kwaliteit van de panels en het nadrukkelijker borgen van de onafhankelijkheid in het stelsel zijn maatregelen die snel kunnen worden geïmplementeerd en die helpen de kwaliteit van het hoger onderwijs verder te waarborgen.