De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

2de graads Meetup

Op 28 maart 2017 organiseerden de NVAO en de Vereniging Hogescholen samen met 10 Voor de Leraar, de VO- en de MBO-Raad in het Muntgebouw in Utrecht een samenkomst over de tweedegraads lerarenopleiding en de uitkomsten van de analyse van de NVAO over deze opleidingen. Bij deze 2de graads Meetup waren ruim 70 vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen en andere geïnteresseerden uit de onderwijssector aanwezig.

Lees ook: Van taalachterstand naar taalenthousiasme (ScienceGuide)

Na de ontvangst door Paul Zevenbergen, NVAO-bestuurslid, vond een panelgesprek plaats over de toekomst van deze lerarenopleidingen met Nienke Meijer (voorzitter CvB Fontys Hogescholen, portefeuillehouder lerarenopleidingen); Hans Huizer (algemeen directeur Johan de Witt Scholengroep Den Haag); Sarien Shkolnik-Oostwouder (lid CvB Graafschap College Doetinchem, voorzitter regiegroep Gelderse professionaliseringsagenda) en Miranda Timmermans (voorzitter VELON, lector Avans Hogeschool).

Daarna spraken de aanwezigen in vier breakouts over:

De kenniscomponent van de lerarenopleidingen
M.m.v. Henk Fuchs en Arian van Staa (10voordeLeraar). Studenten die starten met een lerarenopleiding hebben een grote diversiteit aan voorkennis, temeer omdat er praktisch geen vooropleidingseisen gesteld worden. Daarnaast komen er de laatste jaren steeds meer alternatieve trajecten tot stand als gevolg van de grote tekorten in enkele vakgebieden. Deze trajecten kennen een maatschappelijke druk om iedereen toe te laten. Ook de ontwikkelingen ten aanzien van vaardigheden in de 21ste eeuw hebben invloed op vakkennis. Het bepalen van een norm aan het niveau van vakkennis dat bij afstuderen vereist mag worden, is daarom logisch maar wel een hele lastige opgave. In deze sessie bespraken de deelnemers dit vraagstuk van eisen aan vakkennis in de veranderende en heterogene omgevingswereld van lerarenopleidingen.

Opleiden in de school voor het vo
Van Opleiden in de School naar Samen Opleiden: Hoe kom je (met gelijkblijvend budget) tot een uitbreiding van Opleiden in de School, wat heb je nodig om iedereen op te leiden in de school? Verkenning van toekomstperspectieven.
Ans Buys (aanjager lerarenagenda) gaf haar visie op de link tussen opleiden in de school, voortgezette professionalisering, begeleiding starters en aanpak lerarentekort. Bob Koster (voorzitter beoordelingspanels; lector Fontys Hogescholen) vertelde wat hem is opgevallen aan de opleidingsscholen die zijn beoordeeld. Naar aanleiding van deze introducties gingen de deelnemers met elkaar het gesprek aan en werd onderzocht hoe de lerarenopleidingen en het vo-veld gezamenlijk verder willen met opleiden in de school.

Opleiden in de school voor het mbo
Van Opleiden in de School naar Samen Opleiden: Hoe kom je (met gelijkblijvend budget) tot een uitbreiding van Opleiden in de School, wat heb je nodig om iedereen op te leiden in de school? Verkenning van toekomstperspectieven.
Introductie door Marijn Gunnink (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over de voornemens met Opleiden in de School. Esther Leeftink (opleidingschool mbo Landstede en mbo opleidingsschool Rotterdam-Drechtsteden); Marja Poulussen (mbo opleidingsschool Rotterdam-Drechtsteden) en Jan Karstens (vz beoordelingscommissie mbo-OS) verzorgden een workshop over opleiden in het mbo waarbij zij vertelden over hun ervaringen.

Opleiden voor het beroepsonderwijs
Ton Bruining (directeur beroepsonderwijs KPC-groep en lector Leiderschap in het onderwijs Avans+) nam de aanwezigen mee in een gesprek over de begeleiding van beginnende leraren, professionalisering van docenten en lerarenopleiders en de  flexibilisering van de lerarenopleidingen.